RSS

બહારનો બધોજ કોલાહોલ એ નિસ્પૃહી માટે વ્યર્થ હતો.

06 Jun

બહાર પવનના સુસવાટામાં
અડીખમ ઝાડ પણ ધ્રુજતા હતા.
અંદર અસંખ્ય ડુસકાઓ વચ્ચે,
પણ એ હાલતો નથી,બોલતો નથી.
આજ સુધી જેણે મારું કહી
બધું એકઠું કરી સાચવી રાખ્યું.
કામ લાગશે કહી સંઘરી રાખ્યું.
એમાનું મોટાભાગનું
વપરાય વિનાનું
એમનું એમ રહી ગયું,
ખુદનું ઘર ખુદના જણ
જેને જીવથી વધારે વહાલા કહેતો.
સઘળું અંતરિયાળ છોડી
એ જીવ
એકલો હાલી નીકળ્યો અનંતની વાટે
બહારનો બધોજ કોલાહોલ
એ નિસ્પૃહી માટે વ્યર્થ હતો.
રેખા પટેલ (વિનોદીની)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: