RSS

એક કવિતા : એક મહેણું વાગી ગયું.

24 Feb

એક કવિતા : એક મહેણું વાગી ગયું.

સનનન કંઈક છૂટ્યું …
ચાર દીવાલોમાં સાચવેલું અચાનક ડહોળાઈ ગયું
કેટલુંય તરડાઇ ગયું ને કેટલુંય નંદવાઈ ગયું ,
ગુચળું વળી મહી સુતું હતું ,તે પણ સોરવાઈ ગયું
એક આવેગમાં ઉકલ્યું વણઉકલ્યું ખોરવાઈ ગયું.

તડાક કંઈક તૂટ્યું ….
ભેગું કરેલું આજ લગી જે પલકારે ઢોળાઈ ગયું
લીસું મુલાયમ ઝરી ગયું, બાકીનું શોષાઈ ગયું,
સાચવીને ભર્યું હતું મન જેમાં,એ નીર સુકાઈ ગયું
એક અભાવની લહેરમાં સારું નરસું તણાઈ ગયું.

જાળવીને કંઈક જોડયું…
લાગણીઓના ટાંકા દીધા થોડું સંધાઈ ગયું
સાચ જુઠની મલમપટ્ટી થી કેટલુંક જોડાઈ ગયું
બહારથી રૂડું લાગતું અંદરથી બેડોળ થઈ ગયું
લોક વાહવાહ કરે,પણ આંખોથી આહ બોલાઈ ગયું

રેખા પટેલ (વિનોદિની)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: