RSS

29 Dec

પરદેશમાં સુખ – રેખા પટેલ(વિનોદિની)
પરદેશમાં ભાઈ અહી તો બહુ સુખ જડતું
વરસાદની હેલી મહી ના આ નળિયું રડતું.
ટેલીફોનમાં સહુ કોઈ હલ્લો કેમ છો કહેતું
ના ઓટલા જેવું ‘આવો’ કહી રસ્તો રોકતું.
લ્યો થોડું વધારે કહી નાં પરાણે પીરસતું.
વાટકી વહેવારે, ના કોઈ માંગવા આવતું.
કાગડો બોલે, ના મહેમાનની વાટ્યું જોતું
એ મન એકલતામાં બહુ કોલાહોલ કરતુ.
માણસ ઠીક,ના પશુ પક્ષી અમથું ફરકતું
બંધ કાચની પાર બધુંજ સમથળ લાગતું.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: