RSS

30 May

પ્રતીક્ષા લાંબી પછી ક્ષણિક મિલનનો સમય આવ્યો.
એક ઘડીને પ્રહરમાં ગણવી, મિલનનો સમય આવ્યો.

ફરી ફરી તો શક્ય નહોતું એકાંતે આપણું એ તારામૈત્રક
જુદાઈની વસમી વેળા,વહારે મિલનનો સમય આવ્યો.

ઓગળતી રહી જાત આખી એક એ વાયદાની આસમાં
પાનખર પછી કહેશે એ ફૂલો, મિલનનો સમય આવ્યો.

આ શુંન્યતાઓ વિસ્તરતી રહી છેક ચારે દિશાઓ સુધી
પીછું એ આભેથી ખર્યું, લાગ્યું મિલનનો સમય આવ્યો.

ઓછામાં જો મન ભરાય , એને જિજીવિષા કેમ કહેવી
જોઈ રેખા હથેળીમાં, લાગ્યું મિલનનો સમય આવ્યો.

રેખા પટેલ(વિનોદિની)IMG_5971

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: