RSS

છે કોરીકટ વાટ્યું અને કોરીકટ આંખ્યું.

02 Apr

Image may contain: text

છે કોરીકટ વાટ્યું અને કોરીકટ આંખ્યું.
આ ઉપરથી આભલીએ કાજળ આજ્યું.

મૌનની વાતો વહેતી રહી સન્નાટા મહી,
એને ચિત્તનું ચાતક રાતભર તાક્યું.

અંધારી એકલતા ને વરસાદી રાત્યું
એકેક ફોરામાં કંઇક તેજાબ જેવું છાટ્યું.

અંતરની આગમાં ઓગળતી રહી જાત,
યાદોના ઘાવને પણ વેદના જેવું વાગ્યું

ઝાર ઝાર હૈયું થઇ ઝરતું રહ્યું ઝાકળ
કે લીલુડાં ઘાવને કંઈ હાશ જેવું લાગ્યું.

છે કોરીકટ વાટ્યું અને કોરીકટ આંખ્યું.
– રેખા પટેલ (વિનોદિની)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: