RSS

28 Feb
મને,
તારા વગરની એક સાંજ આપ
તો હું જરા મને ગોતી દઉં.
આ રેશમી કોશેટો જો ઘડીક છૂટે,
તો હું આળશ મરડીને મને જોઉં.
મુક્ત આકાશ અને પંખ છે ખુલ્લાં,
જો મન છૂટે તો આભ આંબી લઉં.
આ સ્નેહની સાંકળ શું મજબૂત!
સઘળું જોર પછી હાર માની રહું.
મારી હારમાં જ તારી જીત છે,
આ વાત ને હું ગળે લગાવી જઉં
રેખા પટેલ ( વિનોદિની)
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: