RSS

30 Dec

આંખ બંધ રાખવાથી ખાલી અંધકાર જળવાય છે
બંધ ઓરડામાં રહીને કોરા વરસાદમાં રહેવાય છે.

ભલે તારું મન ગાતું રહેતું, હોઠ હલાવ્યા વિના,
શબ્દોની ઝાલર વિના, ના કોઈને સંભળાય છે.

જે ઉગ્યું છે આભમાં, આથમ્યા વિનાં રહેશે નહિ
દરેક જન્મતી જીંદગીને અલવિદા કહેવાય છે

સ્વીકારવા રહ્યા જીવનનાં દરેક રંગોને સ્નેહથી
આ વખતે સમજની સાચી સમજણ પરખાય છે.

પરાણે પ્રેમનું સાચું મિલન નથી થાતું સમજાય છે
ફૂટશે રણમાં કૂંપળ ,જયાં સાચો પ્રેમ વરતાય છે.

રેખા પટેલ (વિનોદિની)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: