RSS

“એ છે પ્રેમ ભર્યું હૈયું “

29 Sep

મેં દોડતા પ્રેમને રોક્યો.
જરા રોકાઈ જા,
આમ હાંફતો ક્યાં જાય છે?
” પેલા રૂપને પકડવા” એ બોલ્યો.
“જરા તો થાક ખા ” મેં કહ્યું.
” એ પછી જતું રહેશે “
“તો એને પકડી તું શું કરીશ?
તું એને પકડ જે સદાય તને સમાવી રાખે,
“એમ એ કોણ છે?” એ પૂછી બેઠો
“એ છે પ્રેમ ભર્યું હૈયું ” મેં સમજાવ્યું.
પ્રેમ રોકાઈ ગયો…
રેખા પટેલ ( વિનોદિની)

 
1 Comment

Posted by on September 29, 2016 in અછાંદસ

 

One response to ““એ છે પ્રેમ ભર્યું હૈયું “

  1. Vimala Gohil

    September 29, 2016 at 4:23 pm

    “તું એને પકડ જે સદાય તને સમાવી રાખે, “

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: