RSS

આંખો મહીથી કમાલ છટકી

08 Feb

 

કવિતા :
આંખો મહીથી કમાલ છટકી
હૈયા વચમાં આવી અટકી
વચ વચમાં કોઈ નામ રટતી
કેવી ઘમાલ બબાલ કરતી
આંખો મહીથી કમાલ છટકી …..

ગોળ ચકરડી ભરતાં રહીને
ખોટા મનમાં વહેમ ભરતી
એ ઘડી હસાવે ઘડી રડાવે
મનમૌજી કંઈ કેવું કરતી
આંખો મહીથી કમાલ છટકી ……

જરા સરીખું લાગી આવે
આંખ્યુ માં લાલાશ પકડતી
થાક ચડે તો સઘળું ભૂલી
પાંપણ ઓઢી લહેર કરતી
આંખો મહીથી કમાલ છટકી …..
રેખા પટેલ ( વિનોદિની)

 

One response to “આંખો મહીથી કમાલ છટકી

  1. NAREN

    February 8, 2016 at 8:46 am

    ખુબ સુંદર કાવ્ય રચના

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: