RSS

બરફનું તોફાન

26 Jan

કાચનાં ઘર મહી,
પીજીયન ભરાયાં છે ,
જે પુરાઈ રહીને,
સ્નો ઝીલવાની
વ્યર્થ મઝા માણે છે  .
ઘડીક વિચારે ,
શું કૃષ્ણે ,
આભે ગોરસ મટકી ફોડી?
કે પછી ,
કલ્પતરુ એ મોગરા વેર્યા.
પવનનો સુસવાટો,
તંદ્રા તોડી ગયો.
કાચ ધ્રુજ્યો , પીજીયન ધ્રુજ્યા ,
સમજી ગયા
આ જોનસ નામે બરફનું તોફાન છે
જેણે
આખી રાત વરસતા રહી,
લાખો પીજીયનને
કેદમાં રાખ્યા છે .

રેખા પટેલ (વિનોદિની)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: