RSS

મૂળીયે થી ફણગો ફુટવા જગ્યા કરી …

15 Dec

 

ઘટાદાર વૃક્ષ,
જે સાંજ પડે ચહેકતું
એની શીળી ઝાયમાં
પ્રેમનું બીજ પનપતું.
આભે કડાકો થયો
ને વીજળી ખાબકી
નિર્દોષ એ ,
ઝડપાઈ ગયું.
ધરાસાઈ થયું,
બધુજ ખાખ થયું.
આજ વર્ષો પછી
એ ઠુંઠા ઉપર
પંખી ચહેક્યું
ને,
આભેથી બુંદ ઝરી.
અચાનક
એને શું સુઝ્યું
કે
મૂળીયે થી ફણગો ફુટવા જગ્યા કરી …
રેખા પટેલ ( વિનોદિની)

 
Leave a comment

Posted by on December 15, 2015 in અછાંદસ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: