RSS

કવિતા : કોણ મૂરખ

31 Oct

કવિતા : કોણ મૂરખ
વૃક્ષની ટોચે ચડી એ,
બહુ ઝૂલતું લલચાવતું.
આ જોઈ કોઈ પંખી ટહુકી જતું.
છે અડઘા વરસની જિંદગી
એ મૂરખ ના જાણતું.
સૂરજનો રંગ પહેરી
બહુ શોભતું હતું ,
આજે નીચે પડતાં પણ
મસ્તીમાં ખરતું હતું.
ફરી ઉગી આવવાની આશમાં
કે મને સમજાવા શાનમાં ?
રેખા પટેલ ( વિનોદિની )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: