RSS

બધું એમ જ હતું જેવું વર્ષો પહેલા હતું

23 Jul

તૂટેલી ઝાંખી પડી ગયેલી ઇંટોની પાસે જતા
એક અજીબ મહેકથી નાક ભરાઈ ગયું
એક ચુંબક જેમ લોખંડને ખેંચે એ રીતે
હું ઘણી ના ના કરતા ખેચાતી ચાલી

આટલી પાસે આવીજ ગઈ છું તો થયું
એક વાર અંદર ઝાકી લેવાથી શું બગડી જશે?
નાની બખોલમાં ચહેરો અંદર ખોસી
ચોતરફ નજર ફેરવતા આશ્ચર્ય થયું

બધું એમ જ હતું જેવું વર્ષો પહેલા હતું,
તાજગી ભર્યું જીવંતતાથી થનગનતું.
શું કારણ હશે? અહી કોઈ આસપાસ દેખાતું નથી,?
બહાર કરોળિયાના જાળા છે.

ત્યાં તો એક અવાજ ગુંજ્યો,
આવ આ તો તારા આગમન ના એઘાણા થયા છે.
તારા પગલા પડયાને પતઝડ વીતી ગઈ
અને વસંતે ફૂલો વેરી ઓવારણા ભર્યા છે.

આ મારા પડેલા પગલાનું કારણ હશે કે
આ જગ્યા સાથે મારી યાદોનું ભારણ હશે?
નજરોમાં સચવાએલી લીલાશનું કારણે હશે કે
બધું સુંદર અને મહેકતું લાગ્યું હશે.
રેખા પટેલ (વિનોદિની )

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: