RSS

અછંદાસ : સંભાવનાની વાટે

03 Jul

સંભાવનાની વાટે કેટલાય સ્મરણો મનમાં સરકાવ્યા કર્યા
લાગ્યું મન ભરાઈ ગયું ને સફાઈ કરવાનું બહાનું મળી આવ્યું ,
અંદર થી આજે જાણે અજાણે ધરબાવેલું સઘળું જડી આવ્યું.

કોઈના દીઘેલા મહેણાં ,ટોણા, દગા પ્રપંચની ઘટનાઓ બધું,
જે જોઇને મન ખીન્ન્તાથી ભરાઈ ગયું, સાથે દુર્ગંધ ફેલાવી ગયું ,
એ વધારાનું લાગતું હતું, ગંધાતું હતું તેને તરત બહાર ફેકી દીઘું.

કોઈ મીઠી વાતો સમય સાથે દીધેલ સાથ સહકારની ગાથાઓ,
આ બધું જુનું પણ ચોખ્ખું અને ચંદન સમું સુગંધિત લાગતું હતું
ધૂળ ખંખેરી ,ફરીફરી યાદ કરી સઘળું સાચવીને પાછું મૂકી દીઘું.

આ મા-પાપાનો ખોળો, લાકડાનો ઘોડો ,મિત્રો સાથે ચોરો,
આ બધું જુનું પુરાણું એવું હતું જેની તો ઘૂળ પણ વહાલી હતી,
તેને અમી ભરી નજરે જોઈ ઘૂળ સહીત યથાવત ગોઠવી દીધું.

બાકી રહી તે આ નવી લાગતી લલચાવતી સંભાવનાઓ નું શું કરું?
તેને મારી લાગણીઓના પાણી છાંટી તાજી રાખું કે જવા દઉં?,
વિચારીને રાખી લીધી, રખે સમય જતા તે આમાંની એક બની જાય !
-રેખા પટેલ (વિનોદિની)

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: