RSS

મારા વ્હાલા હૈયું સંભાળતો રહેજે

28 Aug

મારા વ્હાલા હૈયું સંભાળતો રહેજે
સાચા રસ્તાઓ તું દેખાડતો રહેજે

માયાનો કાદવ તો લાગે સુવાળો બહુ
પગ ખુંપે જ્યારે તું કાઢતો રહેજે

મર્કટ જેવું મન છે કુદતું રહે કાયમ
ચંચળતા એ મનની તું નાથતો રહેજે

જુગટા જેવી લાગે મોહ ને માયા
દેવું વધતાં હુંડી તું આપતો રહેજે

માણસનાં મનમાં શું છે જાણશું ક્યારે
મારા મનમાં કાયમ તું જાગતો રહેજે

મારું તારું કરતા જીવન ગયું આખું
જાતી વેળા અગ્નિને તું ઠારતો રહેજે
-રેખા પટેલ (વિનોદિની)

 
Leave a comment

Posted by on August 28, 2014 in ગઝલ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: