RSS

વરસવું એટલે શું ?

30 May

વરસવું એટલે શું ?
કાના ની મોરલીના સુર થવું કે
રાધાની આંખનું નીર થવું ?

વરસવું એટલે શું ?
ઝાકળનું જીણું જળ થવું,
કે આભે ચડી મેઘ ગાડાતુર થવું?

વરસવું એટલે શું ?
જીવનમાં જ્ઞાનની વાત થવું કે
સૂરજના તેજની હીર થવું ?

વરસવું એટલે શું ?
જીભેથી મીઠા બોલ થવું કે
આંખો માંથી વરસતો ખાર થવું?

વરસવું એટલે શું ?
લાગણીઓની વાર થવું કે
કાગળમાં ચિતરાઈ કલમની ઘાર થવું?

તું બોલને આ વરસવું એટલે શું ?
મિલન ,આસું ,જુદાઈ ,આહ વાહના ટહુકા,
હસી ને દુઃખના ડુસકા….
રેખા પટેલ ( વિનોદિની )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: