RSS

જે છોડવાનુ છે એ સઘળું આજ છોડી દીધું

29 Mar

જે છોડવાનુ છે એ સઘળું આજ છોડી દીધું
વ્હાલું હતું જે આજ એનાથી મોં મોડી દીધુ

જીવન વિત્યું છે લાલશામાં એક મોતી જેવું
ઝાકળ ગણીને સુર્ય સામે આજ ખોલી દીધું

આધે રહી લાગે બરફનું ઘર રૂપાળું આખું
ગરમી જરા લાગીને જળ જાણીને છોડી દીધું

આંખે વહેતી જાય ઘારા પ્રેમની ઘસમસતી
જ્યાં તેજ ખૂટ્યું,આંખ માથે રણને ઓઢી દીધું

આવ્યો સમય ક્ષિતીજ પર ભેગા થવાને આજે
ત્યા શીવ સાથે જીવનું એકત્વ જોડી દીધુ

મારા હતા સઘળા ભરમ ભાંગીને ભૂક્કો થાતા
શમણાની દુનિયામાં મારૂં સત્ય ખોડી દીધું

-રેખા પટેલ(વિનોદીની)
ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાગાગા

 
Leave a comment

Posted by on March 29, 2014 in ગઝલ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: