RSS

શું પ્રેમ એ કોઈ વ્યક્તિ છે?

14 Feb

શું પ્રેમ એ કોઈ વ્યક્તિ છે? શું તે દેખાય છે તે ગોરો છે કાળો છે ?શું તેને શરીર છે કે આત્મા છે ?
આ પ્રેમ છે કોણ ? શું ચીજ છે જેની પાછળ દુનિયા પાગલ છે. ,પ્રેમ ઉત્પન્ન થતા કોઈએ જોયો નથી પણ જેના દિલમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે આપમેળે જ સમજી શકે છે .
આ પ્રેમ તો ઈશ્વરીય તાકાત છે. છતાય આને સમજવો બહુ અઘરો છે.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: